[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมบอร์ดบริหาร

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 138 อัลบัมภาพ

No. 4432   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2555  
No. 4240   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 /2555  
No. 514   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2551  
No. 415   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2551  
No. 402   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2551  
No. 366   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2551  
No. 360   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2551  
No. 334   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2551  
No. 162   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชุมครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551