[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 8896   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : Power of Asian  
No. 8860   เข้าค่ายกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
No. 8839   กิจกรรมบรรยายธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 8784   ชมรม นักเรียนจิตอาสา  
No. 8761   นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม workshop งานกบจูเนียร์สัญจร ปี 7 "ก้าวอย่างไทย ไปกับโลก"  
No. 8738   การอบรม สัมมนา "แนวการศึกษาและอาชีพบนระบบสกรีนเสื้อทรานเฟอร์"  
No. 8584   นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วม Workshop ในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค KWN KID WITNESS NEWS 2015  
No. 8558   พานักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษไปร่วมอบรมฝึกฝนกับโครงการ JR.NBA  
No. 8522   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
No. 8499   ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
No. 8493   อบรมระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์  
No. 8480   อบรมการใช้งานโปรแกรม LED Studio  
No. 8478   อบรมพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศ ครั้งที่1  
No. 8475   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
No. 8470   test อบรมใช้ swis บุคลากรใหม่  
No. 8279   โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (IS) ด้วย GPAS 5 STEP’s  
No. 8227   อบรม "วิทยาศาสตร์สีเขียว" ของฝ่าย English Program  
No. 8218   บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ Smart WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS  
No. 8178   กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม  
No. 8176   การอบรมนักเรียนโครงการศิลป์อาสพัฒนาชุมชน หัวข้อ"สร้างจิตสำนึกของผู้ให้ในเยาวชน"