[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 8062   สายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 8046   ควิปเปอร์สคูล เข้ามาสาธิตและสอบถามเกี่ยวกับ การสอนผ่านวิดีโอออนไลน์ ซึ่งจะเป็นบริการใหม่ของควิปเปอร์สคูล  
No. 8020   ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม การดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น  
No. 7991   อบรม "การใช้งานโปรแกรม Quipper School" ครั้งที่ 2  
No. 7958   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ “การฝึกอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  
No. 7950   แนวทางการสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)  
No. 7907   อบรมการใช้งานโปรแกรม Quipper School ให้กับครูผู้สอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  
No. 7823   อบรม " คุณธรรมจริยธรรม " ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
No. 7820   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
No. 7796   อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่  
No. 7788   การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขตเสียงอัน (翔安校区)  
No. 7768   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับใช้ระบบ SWIS ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค.57 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่  
No. 7763   อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive  
No. 7741   สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 7678   ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5  
No. 7629   อบรมครูแกนนำ หลักสูตร"เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนแกนนำ"  
No. 7362   ตัวแทนบริษัท ABC Technology Co.,LTD. นำเสนอการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ SMART Notebook สำหรับ SmartBoard และ ActiveBoard วันที่ 30 ก.ค.57  
No. 7355   ภาพกิจกรรมอบรม Small Scale Chemistry  
No. 7333   การบรรยายพิเศษเรื่อง เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร  
No. 7323   อบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart With ICT : Great Web Apps To Boost Your Productivity"