วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันวิสาขบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: วันวิสาขบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร 2565 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร 2565 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร 2565 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มี.ค. 2565 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดชดเชยวันปีใหม่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดวันปีใหม่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: หยุด 31 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.65 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ย. 2564 กิจกรรม: วันวิชาการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 กิจกรรม: วันวชิราวุธ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคกก.บริหาร 3/2564 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2564 กิจกรรม: นร.คาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันออกพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรม: วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ต.ค. 2564 กิจกรรม: act swimming (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ต.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ต.ค. 2564 กิจกรรม: act swimming (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ต.ค. 2564 กิจกรรม: โบว์ลิ่งการกุศล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ต.ค. 2564 กิจกรรม: โบว์ลิ่งการกุศล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ย. 2564 กิจกรรม: พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี ปีการศึกษา 2563 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุม คกก.บริหาร 2/2564 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดวันแม่แห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรม: วันเฉลิมพระชนม ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดชดเชย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2564 กิจกรรม: หยุดชดเชย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2564 กิจกรรม: วันเข้าพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ค. 2564 กิจกรรม: วันอาสาฬหบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: วันต่อต้านยาเสพติดโลก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: เปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)