วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระลึกพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)