วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (งานระดับชั้น)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (งานระดับชั้น)