วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: รับนักเรียนแทรกชั้นเทอม2/65 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน (รอบเก็บตก) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน ครู/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ 8.30-15.00 น. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 8.30-11.30 ม.1-ม.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ม.4-ม.6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6 (งานทะเบียนนักเรียน)