วันที่ 18 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 14 ม.ค. 2566 กิจกรรม: แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 60 ปี ACT มินิมาราธอน 2022 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันพ่อ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 21 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 13 ต.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 8 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 24 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 3 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กีฬาสัมพันธ์วันแม่ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี* (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)