วันที่ 31 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาค 2/2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 8/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันครู (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันสิ้นปี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 6/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันรัฐธรรมนูญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 9) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 5/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 4/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอัสสัมชัญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 2/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันเข้าพรรษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันอาสาฬหบูชา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน (งานบริหารแผนกธุรการ)