วันที่ 31 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2565* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 8/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันครู (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันสิ้นปี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 6/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันรัฐธรรมนูญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ศึกษาดูงาน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 9) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 21 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแสนสุขสม (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ต้อนรับคณะครูและนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ศึกษาดูงานวิชาการ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านดนตรีและกีฬา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอัสสัมชัญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 2/2565)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันเข้าพรรษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันอาสาฬหบูชา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (งานบริหารแผนกธุรการ)