วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จัดฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ปีการศึกษา 2565 (ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6) (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2565 (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6) (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2565 กิจกรรม: จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ฝาสีส้ม นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2565 (เก็บตก) (งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 (ฝาสีส้ม) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2565 (งานอนามัยโรงเรียน)