วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่3/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)