วันที่ 20 พ.ค. 2559 กิจกรรม: วันวิสาขบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2559 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ค. 2559 กิจกรรม: วันฉัตรมงคล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ค. 2559 กิจกรรม: วันแรงงานแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 เม.ย. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 เม.ย. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬา 2 nd Assumption Thonburi Taekwondo Championship 2016 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 เม.ย. 2559 กิจกรรม: งานครูเกษียณ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 เม.ย. 2559 กิจกรรม: สิ้นสุดการเรียน Summer Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 เม.ย. 2559 กิจกรรม: Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 เม.ย. 2559 กิจกรรม: โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 มี.ค. 2559 กิจกรรม: เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นระดับประถมศึกษา เวลา 08.30-12.00 , ม.1 ม.4 และุนักเรียนแทรกชั้นระดับมัธยม เวลา 13.00-15.30 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มี.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนทงจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายรักการอ่าน ป.2-ป.4 ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มี.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ม.1 – ม.2 วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มี.ค. 2559 กิจกรรม: ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ ม .6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.พ. 2559 กิจกรรม: 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.พ. 2559 กิจกรรม: สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.พ. 2559 กิจกรรม: สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.พ. 2559 กิจกรรม: 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.พ. 2559 กิจกรรม: 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.พ. 2559 กิจกรรม: 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.พ. 2559 กิจกรรม: 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.พ. 2559 กิจกรรม: (หยุด) วันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2559 กิจกรรม: พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.พ. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30-16.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.พ. 2559 กิจกรรม: โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตรวจประเมินโรงเรียนรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2559 กิจกรรม: งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2559 กิจกรรม: โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 2 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.พ. 2559 กิจกรรม: (หยุด) วันตรุษจีน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.พ. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักเรียน EP Extreme Sat ทัศนศึกษา “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์2559 เวลา 08.30-15.30 น. วันที่ 06 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2559 กิจกรรม: นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ม.2 ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัด สระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2559 กิจกรรม: มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ราตรีสัมพันธ์ (ม.1 - ม.6) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2559 กิจกรรม: นักเรียนคอร์ส EP Extreme Sat ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ราตรีสัมพันธ์ (ป.5 - ป.6) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ภายนอก) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ม.1 ค่ายลูกเสือ ณ ค่ายมวกเหลก็แคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี วันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ม.ค. 2559 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1+ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ราตรีสัมพันธ์ (ป.3 - ป.4) วันที่ 22 ม.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ราตรีสัมพันธ์ (ป.1 - ป.2) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ม.ค. 2559 กิจกรรม: (หยุด) วันครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมวันครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2559 กิจกรรม: สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-14 ม.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2559 กิจกรรม: สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 วันที่ 18 ม.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรีนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2559 กิจกรรม: สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (งดเรียน EXTREME) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมวันเด็ก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คอนเสิร์ตเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ Tat too Colour L ive i n ACT (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2559 กิจกรรม: สังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ป.3(ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2559 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2559 กิจกรรม: เปิดเรียนตามปกติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2559 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2559 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2559 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: งานคริสต์มาสแฟร์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: วันรัฐธรรมนูญ (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เทศกาลดนตรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เทศกาลดนตรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เทศกาลดนตรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เทศกาลดนตรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ย. 2558 กิจกรรม: พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ACT Extreme Education 2015 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2558 กิจกรรม: เทศกาลดนตรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2558 กิจกรรม: CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2558 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2558 กิจกรรม: มปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้ สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปี เตอร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2558 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบเช้า 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ - (ป.6 และ ม.3 เฉพาะ EP) ชั้นล่าง ห้องประชุมมงฟอร์ตฯ ผู้ปกครอง ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5 รับผลที่ห้องเรียน // รอบบ่าย 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ผู้ปกครอง ม.1 ,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน ( (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2558 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2558 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ต.ค. 2558 กิจกรรม: แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ต.ค. 2558 กิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2558 กิจกรรม: แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ต.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุด) วันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ต.ค. 2558 กิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2558 กิจกรรม: นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ต.ค. 2558 กิจกรรม: กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ต.ค. 2558 กิจกรรม: วันสุดท้าย October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ต.ค. 2558 กิจกรรม: เริ่ม October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ต.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ต.ค. 2558 กิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ต.ค. 2558 กิจกรรม: อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2558 กิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 15 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ย. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ย. 2558 กิจกรรม: การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมทั่วไป ทีมมัธยมศึกษาและทีมครอบครัวระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ย. 2558 กิจกรรม: แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การแข่งขัน รอบนักเรียนประถมศึกษา และทีมครอบครัวประถมศึกษา เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นป.1, ป.6 ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT ) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 14 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2558 กิจกรรม: งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2558 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ACT Climbing Championship ” ครั้งที่ 3 เวลา 09.00 น . ณ มาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ศูนย์กีฬาและนันทนาการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส Tennis 10s Junior Championship ครั้งที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนจตุจักร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ย. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 บึงฉวาก (ชมปลาน้ำจืด+น้ำเค็ม+จระเข้)– ตลาดร้อยปี 07.30 – 17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น . (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 13 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2558 กิจกรรม: การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันแรก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2558 กิจกรรม: การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันที่ 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง5)+ชมโชว์วิทยาศาสตร์ 08.30 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 พระราชวังบางปะอิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วังโบราณ – วิหารมงคลบพิตร 07.00 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.5 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ – สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 08.30 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ส.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ส.ค. 2558 กิจกรรม: "วันรวมพลและรับเข็มพลศีล" เวลา 08 . 30 – 14.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ส.ค. 2558 กิจกรรม: นักเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยุธยา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 ซาฟารีย์เวิล์ด 07.30 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร –ตลาดน้ำอโยธยา - วัดหน้าพระเมรุ 07.00 – 17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ส.ค. 2558 กิจกรรม: โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ 07.00 – 17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ชมภาพยนต์ ฟ . ฮีแลร์ ฉายในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10 . 00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชร เกษม ราคาใบละ 90 บาท (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2558 กิจกรรม: วันอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2558 กิจกรรม: งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ส.ค. 2558 กิจกรรม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย English Program จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษา ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2558 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2558 กิจกรรม: งานรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ป.1และ ป.3 เวลา 07.50-10.00 น. / ป.2- และ ป.4 เวลา 12.30-14.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2558 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2558 กิจกรรม: นักเรียน EP Extreme Sat ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เวลา 08.30-15.30 น.ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2558 กิจกรรม: งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ประกวดดนตรีไทย ณ บ้าน ดนตรี วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ต . สวนหลวง อ . อัมพวา จ . สมุทรสงคราม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร-วัดป่าเลไลยก์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี 07.30 – 17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ส.ค. 2558 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ( MR ) ให้กับนักเรียน ป.1, ป.2 ( กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.3 ท้องฟ้าจำลองเอกมัย 08.30 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ส.ค. 2558 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.2 พระราชวังสนามจันทร์ – ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม 08.00 – 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ส.ค. 2558 กิจกรรม: หยุดเรียน EXTREME SAT (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ก.ค. 2558 กิจกรรม: วันเข้าพรรษา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2558 กิจกรรม: วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2558 กิจกรรม: วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2558 กิจกรรม: วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ค. 2558 กิจกรรม: วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน English Program ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.4 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4 ป.5 ป.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 ป.2 ป.5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2558 กิจกรรม: Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2558 กิจกรรม: คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ค. 2558 กิจกรรม: สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ค. 2558 กิจกรรม: คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ค. 2558 กิจกรรม: คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ค. 2558 กิจกรรม: พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้าที่ และครูเกษียณ วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ (เปลี่ยนจากห้องมงฟอร์ต เนื่องจากใช้สถานที่จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้ก้บนักเรียนที่มีผลการดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2557 เวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งประธานสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (รอบที่ 1) 08.00-10.00 น. / ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 (รอบที่ 2) 10.00-11.40 น. / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 (รอบที่ 3) 13.20-15.10 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย" โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ตรวจคุณภาพศูนย์ ACT- Bell Mr.Jason Price ตำแหน่ง Project Manager ตรวจคุณภาพศูนย์เบลล์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 – ป.6 และ ม.2-ม.3 และ ม.5-6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: งดเรียน EXTREAM SAT (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 11.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: นักเรียน รด.ม.4 เดินทางไปสมัคร รด. / ม.5 ,ม.6 รายงานตัว รด. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: วันวิสาขบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ค. 2558 กิจกรรม: เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ค. 2558 กิจกรรม: กิจกรรมให้ความรู้ และเดินรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2558 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียน รด.ม.4 เพื่อออกใบรับรองแพทย์สมัคร รด. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2558 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2558 กิจกรรม: รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2558 กิจกรรม: แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกาา 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2558 กิจกรรม: เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ถ่ายรูป ภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ค. 2558 กิจกรรม: มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นมัธยมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร. ม.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ม.2-ม.3) / 13.00-16.00 ม.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ม.5-ม.6 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2558 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) / 13.00-16.00 ป.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ป.5-ป.6 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2558 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันสุดท้าย วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ค. 2558 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันแรก วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)