วันที่ 15 พ.ค. 2560 กิจกรรม: โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ค. 2560 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2560 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ค. 2560 กิจกรรม: ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ค. 2560 กิจกรรม: ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ค. 2560 กิจกรรม: ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 เม.ย. 2560 กิจกรรม: งานกตเวทิตาจิต พนักงานเกษียณ ประจำปี 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Assumption College Thonburi Taekwondo Championship (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 เม.ย. 2560 กิจกรรม: งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 เม.ย. 2560 กิจกรรม: โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 เม.ย. 2560 กิจกรรม: โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (4 สัปดาห์) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 เม.ย. 2560 กิจกรรม: Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 เม.ย. 2560 กิจกรรม: หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 เม.ย. 2560 กิจกรรม: หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 เม.ย. 2560 กิจกรรม: หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 เม.ย. 2560 กิจกรรม: หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 เม.ย. 2560 กิจกรรม: โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 เม.ย. 2560 กิจกรรม: กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 เม.ย. 2560 กิจกรรม: นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) *ปล.กรณีที่ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่ต้องรับเอกสาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 เม.ย. 2560 กิจกรรม: โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 มี.ค. 2560 กิจกรรม: นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มี.ค. 2560 กิจกรรม: เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 เมษายน 2560 (4 สัปดาห์) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มี.ค. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 10/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มี.ค. 2560 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มี.ค. 2560 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มี.ค. 2560 กิจกรรม: STEM CAMP (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มี.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มี.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มี.ค. 2560 กิจกรรม: STEM CAMP (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มี.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมอาสาพัฒนา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 มี.ค. 2560 กิจกรรม: STEM CAMP (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 มี.ค. 2560 กิจกรรม: การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มี.ค. 2560 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (8 สัปดาห์) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มี.ค. 2560 กิจกรรม: เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มี.ค. 2560 กิจกรรม: โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มี.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มี.ค. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 13 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 9/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.พ. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.พ. 2560 กิจกรรม: พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.พ. 2560 กิจกรรม: งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2560 กิจกรรม: พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.พ. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.พ. 2560 กิจกรรม: พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2560 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.พ. 2560 กิจกรรม: วันมาฆบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.พ. 2560 กิจกรรม: โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.พ. 2560 กิจกรรม: โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.พ. 2560 กิจกรรม: โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.พ. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.พ. 2560 กิจกรรม: การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.พ. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.พ. 2560 กิจกรรม: งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.พ. 2560 กิจกรรม: สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2560 กิจกรรม: มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2560 กิจกรรม: งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2560 กิจกรรม: นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2560 กิจกรรม: นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2560 กิจกรรม: มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2560 กิจกรรม: นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 8/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2560 กิจกรรม: งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ม.ค. 2560 กิจกรรม: งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2560 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2560 กิจกรรม: อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียน ม.1 –6 จำนวน 86 คน วันที่20 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2560 กิจกรรม: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ม.ค. 2560 กิจกรรม: วันครู (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2560 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2560 กิจกรรม: รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2560 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2559 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2560 กิจกรรม: สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2560 กิจกรรม: EXTREME SAT 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2560 กิจกรรม: มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2560 กิจกรรม: เปิดเรียนตามปกติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2560 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2560 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2560 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2560 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: หยุด วันพ่อแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ย. 2559 กิจกรรม: วันวิชาการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พ.ย.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2559 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2559 กิจกรรม: เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2559 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ย. 2559 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 พบครูประจำชั้นและรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมเรื่องศึกษาต่อ ม.1 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.1, ม.2 ,ม.4. ม.5 และ ม.6 พบครูประจำชั้นรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 13.00-14.30 น.ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมที่หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เรื่องเรียนต่อ ม.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2559 กิจกรรม: แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับประถมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2559 กิจกรรม: แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับมัธยมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่ Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ย. 2559 กิจกรรม: เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2559 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ต.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ต.ค. 2559 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ต.ค. 2559 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ต.ค. 2559 กิจกรรม: EXTREME SAT 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ต.ค. 2559 กิจกรรม: สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ต.ค. 2559 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ต.ค. 2559 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2559 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันปิยมหาราช (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ต.ค. 2559 กิจกรรม: กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ต.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2559 กิจกรรม: กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ต.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ต.ค. 2559 กิจกรรม: โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันออกพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ต.ค. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ต.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ต.ค. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ต.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ต.ค. 2559 กิจกรรม: พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ต.ค. 2559 กิจกรรม: อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน 08.30 - 12.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันที่ 3 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ต.ค. 2559 กิจกรรม: October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันที่ 2 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ต.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันแรกเปิด October Course (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ต.ค. 2559 กิจกรรม: วันที่ 1 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ต.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1- ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 14 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ย. 2559 กิจกรรม: สอบปลายภาค 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1 - ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 13 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 ก.ย.2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.ย. 2559 กิจกรรม: เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ย. 2559 กิจกรรม: เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2559 กิจกรรม: Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2559 กิจกรรม: ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ย. 2559 กิจกรรม: นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –2 ทัศนศึกษาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 07.00-17.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจ าลอง ตลาดน ้าสี่ภาค และ Art in Paradise ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ไม่มีเรียน Extreme Sat (แข่งกรีฑาสีนักเรียน ป.1-ป.3) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ส.ค. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.4 - ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ซ้อมใหญ่กรีฑาสี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ซ้อมขบวนพาเหรด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ส.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ส.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ส.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2559 กิจกรรม: การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ไม่มีเรียน Extreme Sat (หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมฯ) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2559 กิจกรรม: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 07.40-08.50 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2559 กิจกรรม: งานรำลึกพระคุณแม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ส.ค. 2559 กิจกรรม: โรงเรียนนำนักเรียนดนตรีไทยร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 19.40-19.50 น./ ซ้อมวันที่ 8-9 สิงหาคม 59 เวลา15.10-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2559 กิจกรรม: โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ส.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ส.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ส.ค. 2559 กิจกรรม: “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ส.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ส.ค. 2559 กิจกรรม: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ส.ค. 2559 กิจกรรม: ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 15.30 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ก.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ค. 2559 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ/ ม.1- ม.3 หยุด/ ม.4 - ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2559 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 หยุด / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2559 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2559 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียน / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2559 กิจกรรม: สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2559 กิจกรรม: นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ค. 2559 กิจกรรม: วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ค. 2559 กิจกรรม: วันเข้าพรรษา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ค. 2559 กิจกรรม: วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ค. 2559 กิจกรรม: วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 วันหยุดพิเศษ (ตามรัฐบาลประกาศแจ้ง) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ฟังผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. รพ.พญาไท 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ค. 2559 กิจกรรม: พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ รพ.พญาไท 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 59 เวลา 07.50 น. นักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวลา 08.20 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในชุมชน จำนวน 9 แห่ง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 งานนิทรรศการเทิดเกียรติ นักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ค. 2559 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ค. 2559 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้น ชมประวัติและผลงานของนักบุญหลุยส์ มารีฯ และร่วมร้องเพลง สดุดีนักบุญมงฟอร์ต และ เพลง Glory to Montfort ในห้องเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ค. 2559 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ค. 2559 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2559 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ค. 2559 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2559 กิจกรรม: งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ค. 2559 กิจกรรม: ไม่มีเรียน Extreme Sat (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ค. 2559 กิจกรรม: พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ค. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เวลา 09.20-10.20 น.และ 13.30-14.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 1 เวลา 08.00-10.00 น. ป.1-ป.6 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม / รอบ 2 เวลา 10.50-12.30น. ม.4-ม.6 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / รอบ 3 เวลา 13.20-15.00 น. ม.1-ม.3 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ไม่มีเรียน Extreme Sat (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. / ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2559 กิจกรรม: รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 พ.ค. 2559 กิจกรรม: เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ค. 2559 กิจกรรม: รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ค. 2559 กิจกรรม: Extreme Sat 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 พ.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2559 กิจกรรม: เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ค. 2559 กิจกรรม: ประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2559 กิจกรรม: ไม่มีเรียน Extreme Sat (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ค. 2559 กิจกรรม: วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 พ.ค. 2559 กิจกรรม: อธิการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 พ.ค. 2559 กิจกรรม: อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ค. 2559 กิจกรรม: สัมมนา วันที่ 4 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีราดา / นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / เตรียมความพร้อมห้องเรียนและสำนักงาน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 พ.ค. 2559 กิจกรรม: สัมมนา วันที่ 3 พิธีเปิดโดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส / สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ค. 2559 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากรวันที่ 2 08.30-12.00 น.ครู : การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายวิชาการ / ครูสนับสนุน-เจ้าหน้าที่ แยกประชุมฝ่าย / 13.00-14.00 ประชุมสวัสดิการครูฯ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ิ่ม ประธานสวัสดิการ / 14.00-16.00 การพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายปกครอง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ค. 2559 กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร วันที่ 1 ประชุมฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หน่วยงาน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)