วันที่ 6 เม.ย. 2563 กิจกรรม เลื่อนกิจกรรม Open House (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 เม.ย. 2563 กิจกรรมวันจักรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 เม.ย. 2563 กิจกรรมรับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 มี.ค. 2563 กิจกรรมเลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) /ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 มี.ค. 2563 กิจกรรมงดเรียน Summer course /เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ป.1 ม.1 ม.4 (รร.แจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 มี.ค. 2563 กิจกรรมเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มี.ค. 2563 กิจกรรมงานเกษียณอายุครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 มี.ค. 2563 กิจกรรม ประถม-หยุด / ม.ต้น-หยุด / ม.ปลาย สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 มี.ค. 2563 กิจกรรมประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มี.ค. 2563 กิจกรรมประถม-หยุด / ม.ต้น-หยุด / ม.ปลาย สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรมประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มี.ค. 2563 กิจกรรม แข่งกอล์ฟการกุศล สนามรอยัลเจมส์ฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.6 โรงเรียนโพธิสาร (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กิจกรรมประถม-ม.ต้นเรียนตามปกติ / ม.4-ม.5 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ Bell / YLE ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.พ. 2563 กิจกรรมSAT 12 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ก.พ. 2563 กิจกรรมมิสซาปิดปีการศึกษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมSAT 11 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ Bell สอบ KET/PET ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.พ. 2563 กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ACT Home Coming 2020 วันที่ 15 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 2 12-14 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ก.พ. 2563 กิจกรรมฝึกภาคสนาม รด.ปี 3 12-16 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ก.พ. 2563 กิจกรรม(หยุด) วันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรม(หยุด) วันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.พ. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 8-9 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรม ประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.6 วันที่ 3-7 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.พ. 2563 กิจกรรมป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.พ. 2563 กิจกรรมป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.6 วันที่ 3-7 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ Bell / Starters ป.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ป.1 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมSAT 10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.พ. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออก ป.3 เวลา 17.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ม.4-ม.6 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ป.5 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ป.6 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.4 แผนการจัดการธุรกิจศึกษาดูงาน บจก.ซีพี-เมจิ และ Milk Museum สระบุรี วันที่ 28 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ รัตนะปุระบีช รีสอร์ท จันทบุรี วันที่ 27-29 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ป.2 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ป.4 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ม.ค. 2563 กิจกรรมวันตรุษจีน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ม.1 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ม.ค. 2563 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ม.2 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ม.ค. 2563 กิจกรรมวัดชุดนักเรียน ป.1 ปี 63 อาคารเซนต์แมรี่(โรงอาหารเก่า) วันที่ 22-23 ม.ค.63 08.00-15.00น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ม.3 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2563 กิจกรรมวัดชุดนักเรียน ป.1 ปี 63 อาคารเซนต์แมรี่(โรงอาหารเก่า) วันที่ 22-23 ม.ค.63 08.00-15.00น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2563 กิจกรรม รักษาสิทธิ ม.4 ปี 2563 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2563 กิจกรรม รักษาสิทธิ ม.1 ปี 2563 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2563 กิจกรรมSAT 9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ม.ค. 2563 กิจกรรม(หยุด) วันครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2563 กิจกรรม ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2563 กิจกรรม ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2563 กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2563 กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี 11-12 ก.พ.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันเด็ก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ม.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.3 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ม.ค. 2563 กิจกรรมนร.ม.4-6 แผนญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 09.00-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.2 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมป.1 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2563 กิจกรรมม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2563 กิจกรรมสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมรับสมัคร ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2563 กิจกรรมSAT 8 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2563 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียนตามปกติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2563 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 กิจกรรมหยุด ป.1-ป.6 / หยุด ม.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบ ป.1-ป.6 / สอบ ม.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2562 กิจกรรมป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรมSAT 7 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-15.00 น.อาคารเซนต์ปีเตอร์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 กิจกรรมประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2562 กิจกรรม(หยุด) วันรัฐธรรมนูญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมSAT 6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมสายสัมพันธ์ ป.4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 กิจกรรม(หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2562 กิจกรรมงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 พ.ย. 2562 กิจกรรมSAT 5 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมเทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2562 กิจกรรมวันวิชาการ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ร.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ย. 2562 กิจกรรมเทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมSAT 4 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2562 กิจกรรมนร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ย. 2562 กิจกรรมนร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 พ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2562 กิจกรรมนร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ย. 2562 กิจกรรมSAT 3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 พ.ย. 2562 กิจกรรมประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4(ภายใน) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมป.1 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หัด คางทูม นำสมุดวัคซีนมาด้วย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ย. 2562 กิจกรรม ม.2 สสวท.ร่วมกิจกรรม Math&Science Day camp ณ มศว. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ย. 2562 กิจกรรมSAT 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมสมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมสมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2562 กิจกรรมนร.ม.6 ร่วมงาน Open House ม.รังสิต เวลา07.00-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมสมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2562 กิจกรรมต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. - 12.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 พ.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมแนะนำแผนการเรียนม.ปลาย EP ของนร.ม.3 เวลา 13.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 พ.ย. 2562 กิจกรรมแนะนำแผนการเรียนม.ต้น EP ของนร.ป.6 เวลา 08.30-09.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ต.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ต.ค. 2562 กิจกรรมป.1 Sea Life Bangkok สยามพารากอน 08.30-15.00 น.(จุดรับส่งอาคารราฟาแอล) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมSAT 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ต.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 ต.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ต.ค. 2562 กิจกรรมกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ต.ค. 2562 กิจกรรมกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ต.ค. 2562 กิจกรรม(หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ต.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมOctober Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ต.ค. 2562 กิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ต.ค. 2562 กิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ/ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ก.ย. 2562 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2562 กิจกรรมโบว์ลิ่ง (ประถม) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ย. 2562 กิจกรรมโบว์ลิ่ง (มัธยม) 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ก.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 กิจกรรมม.6 ค่ายบางกุ้ง+อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพยา จ.สมุทรสงคราม 08.30-17.30 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมม.5 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี 07.00-18.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2562 กิจกรรมป.3 ท้องฟ้าจำลอง 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ก.ย. 2562 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2562 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมกรีฑาสี ป.1-ป.3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานแนะแนวพานร.ม.4 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ส.ค. 2562 กิจกรรมกรีฑาสี ป.4-ป.6 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2562 กิจกรรมงานแนะแนวพา นร.ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ส.ค. 2562 กิจกรรมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ส.ค. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ส.ค. 2562 กิจกรรมม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ส.ค. 2562 กิจกรรมม.3 บึงฉวาก +สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี (จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ส.ค. 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ส.ค. 2562 กิจกรรมป.5 สัทธาอุทยานไทย จ.ราชบุรี 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2562 กิจกรรมม.2 นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 07.00-17.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ส.ค. 2562 กิจกรรมม.4 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี (จุดรับส่งเซนต์ปีเตอร์) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ส.ค. 2562 กิจกรรมป.2 ฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งอาคารราฟาแอล) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันแม่แห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00 น./ป.2,ป.4 12.30-14.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรมป.4 พิพิธภัณฑ์พระนคร+วัดโพธิ์กรุงเทพฯ 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 ส.ค. 2562 กิจกรรมป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ค. 2562 กิจกรรมหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีถวายพระพร ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 19 ก.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ก.ค. 2562 กิจกรรมหยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2562 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2562 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2562 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 ก.ค. 2562 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ก.ค. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรายงานตัว รด.ปี2 - ปี3 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 เวลา 08.30-11.30 น./ ม.2 - 3, ม.5 - 6 เวลา 13.30-15.00 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย ปี 1 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)