วันที่ 31 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ม.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 18 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2565* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 8/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2565* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันครู (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2566 กิจกรรม: แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2566 กิจกรรม: (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันสิ้นปี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 6/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันรัฐธรรมนูญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 9) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันพ่อ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 5/2565)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2565* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 6 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 60 ปี ACT มินิมาราธอน 2022 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ศึกษาดูงานวิชาการ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: รับนักเรียนแทรกชั้นเทอม2/65 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านดนตรีและกีฬา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2565* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 10 ก.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีเคลื่อนศพภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอัสสัมชัญ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กีฬาสัมพันธ์วันแม่ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 2/2565)* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันเข้าพรรษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันอาสาฬหบูชา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี* (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: Website เพจทำเนียบคนเก่ง มิ.ย.65 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1/2565) (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นำเยี่ยมชมกิจกรรม Open House รอบทั่วไป* (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวี (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน (รอบเก็บตก) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน ครู/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ 8.30-15.00 น. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 8.30-11.30 ม.1-ม.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ม.4-ม.6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (งานบริหารแผนกธุรการ)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2564* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (งานบริหารแผนกธุรการ)