วันที่ 17 พ.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2566 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 6 มี.ค. 2566 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 มี.ค. 2566 กิจกรรม: วันมาฆบูชา (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาค 27 ก.พ.-3 มี.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ม.ค. 2566 กิจกรรม: วันตรุษจีน (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: วันครู (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเรียนหลังเทศกาลปีใหม่ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: 24 ธ.ค.-2 ม.ค. หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันเทศกาลปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 3 ม.ค.66 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: วันรัฐธรรมนูญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดภาคเรียนที่ 2 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบปลายภาค 26-30 ก.ย.65 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอัสสัมชัญ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมฯ พระพันปีหลวง (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมถวายพระพร พระพันปีหลวงฯ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 30 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการ วันเฉลิมฯ ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมถวายพระพร ร.10 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 16 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (วันเข้าพรรษา) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดราชการกรณีพิเศษ (วันอาสาฬหบูชา) (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมฯ ราชินี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเฉลิมพระชนมฯ ราชินี (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน (รอบเก็บตก) (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน ครู/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ 8.30-15.00 น. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 8.30-11.30 ม.1-ม.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ม.4-ม.6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้ปกครองอนุบาลเด่นหล้าเยี่ยมชมโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)