VDO โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการถวายตัว อธิการ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ


ขอเชิญชม VDO โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการถวายตัว อธิการ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ เปิดฉายในงานเลี้ยงแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการถวายตัวอธิการ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง

Keep