VDO พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558


ขอเชิญชม VDO พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคาร Golden Jubilee
จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง

Keep