VDO พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2558


ขอเชิญชม VDO พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง

Keep