VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558


VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง

Keep