VDO พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558


ขอเชิญชม VDO พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 238 ครั้ง

Keep