แจ้งบุคลากรเข้างานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดฝ่ายวิชาการ


น.ส.นิตยา  โสดา  เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2519  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบการรับบันทึกข้อมูลคะแนนเพื่อการวิเคราะห์,การจัดรูปแบบข้อสอบและข้อมูลกราฟสถิติผลการเรียน

น.ส.งามพรรณ  อ้นเอี่ยม  เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบธุรการฝ่ายวิชาการ,จัดพิมพ์ข้อมูล,รวบรวมข้อมูลฝ่าย

น.ส.ประภัสสร เลิศนิมิตรกุล เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบพิมพ์เอกสาร,เดินเอกสาร,งานธุรการห้องวิชาการ

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง

Keep