VDO ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้น ป.5/B ให้สัมภาษณ์ในรายการตื่นมาคุย เป็นครั้งที่ 2


ขอเชิญชม VDO ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้นป.5/B (น้องแชมป์) อายุ 11 ปี นักเรียนหลักสูตร English Program ที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตื่นมาคุย ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี เป็นครั้งที่ 2


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 447 ครั้ง

Keep