VDO ผลงานสารคดีสั้นเรื่องกุฏีจีน รากเหง้าชาวเทพ ชุมชน 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม


ขอเชิญชม VDO ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง "กุฏีจีน รากเหง้าชาวเทพ ชุมชน 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม" ผลิตโดยนักเรียนชมรม ACT MEDIA เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการกบจูเนียร์ปี 7 รอบ 12 ทีมสุดท้าย
จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep