VDO ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง Solar Cell พลังงานเเสงอาทิตย์ส่องไทย


ขอเชิญชม VDO ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง "Solar Cell พลังงานเเสงอาทิตย์ส่องไทย" ผลิตโดยนักเรียนชมรม ACT MEDIA เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการกบจูเนียร์ปี 7 รอบ 12 ทีมสุดท้าย
จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง

Keep