VDO ผลงาน Info Graphic เรื่อง Solar Cell พลังงานเเสงอาทิตย์พิชิตโลก


ขอเชิญชม VDO ผลงาน Info Graphic เรื่อง Solar Cell พลังงานเเสงอาทิตย์พิชิตโลก จัดทำโดยนักเรียนชมรม ACT Media เพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการกบจูเนียร์ปี 7 รอบ 3 ทีมสุดท้าย
จำนวนผู้อ่าน 199 ครั้ง

Keep