VDO Presentation เรื่องราวของครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558


ขอเชิญชม VDO Presentation เรื่องราวของครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558 ที่ใช้เปิดในงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 
จำนวนผู้อ่าน 351 ครั้ง

Keep