VDO Presentation สรุปงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปี 2558


ขอเชิญชม VDO Presentation สรุปงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปี 2558 ที่นำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 329 ครั้ง

Keep