VDO Presentation นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2558


ขอเชิญชม VDO Presentation นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ใช้ในพิธีมอบวุฒิบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร
จำนวนผู้อ่าน 480 ครั้ง

Keep