VDO พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ ปิดปีการศึกษา 2558


ขอเชิญชม VDO พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ ปิดปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 406 ครั้ง

Keep