VDO บทเพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต


ขอเชิญชม VDO บทเพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการให้ความรู้กับนักเรียน เนื่องในโอกาส 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 331 ครั้ง

Keep