VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต


ขอเชิญชม VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต




จำนวนผู้อ่าน 273 ครั้ง

Keep