VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559


ขอเชิญชม VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 476 ครั้ง

Keep