VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ


ขอเชิญชม VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 232 ครั้ง

Keep