VDO การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559


ขอเชิญชม VDO การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สนามว่องประชานุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 484 ครั้ง

Keep