VDO การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


ขอเชิญชม VDO การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สนามว่องประชานุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 284 ครั้ง

Keep