VDO พิธีมอบรางวัล TEACHER AWARD 2016


ขอเชิญชม VDO พิธีมอบรางวัล TEACHER AWARD 2016 ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 319 ครั้ง

Keep