VDO กิจกรรม "ฟังธรรมเทศนาพัฒนาจิตใจ" กับ พระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต


ขอเชิญชม VDO กิจกรรม "ฟังธรรมเทศนาพัฒนาจิตใจ" กับ พระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 401 ครั้ง

Keep