VDO วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร ในโครงการเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ


ขอเชิญชม VDO วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร ในโครงการเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร
จำนวนผู้อ่าน 185 ครั้ง

Keep