VDO พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ขอเชิญชม VDO พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 
จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep