VDO สงกรานต์หรรษามหาสนุก สืบสานประเพณีไทย


ขอเชิญชม VDO กิจกรรม "สงกรานต์หรรษามหาสนุก สืบสานประเพณีไทย" ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 468 ครั้ง

Keep