VDO Presentation สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ปีการศึกษา 2559


ขอเชิญชม VDO Presentation "สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ปีการศึกษา 2559" ที่เปิดฉายในงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จำนวนผู้อ่าน 383 ครั้ง

Keep