งานครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะจัดงานสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 17.30 น. ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ ชั้น 2 ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ทั้งอดีตและปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่าน เข้าร่วมงาน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 335 ครั้ง

Keep