Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครบุคลากร
 

รับสมัครบุคลากร

 

                                             

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม. ปลาย 1 ตำแหน่ง

2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม. ต้น 1 ตำแหน่ง

3. ครูสอนวิชาภาษาไทย ม.ต้น 1 ตำแหน่ง

4. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 1 ตำแหน่ง

5. เจ้าหน้าที่อนามัย (ประจำห้องพยาบาล) 1 ตำแหน่ง

6. Physical Education Teacher 2 Positions (Foreign Teachers)

7. พนักงานทำความสะอาด 2 ตำแหน่ง

 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถมากรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัครงานได้ด้วยตนเอง

ที่ห้องงานบุคคล ในวันและเวลาทำการ หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ jobact8@gmail.com 

โทร.02-8079555 ต่อ 304, 308, 316 

 

 

วันที่ลงประกาศ: 18 พ.ค. 2560

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10098 
กรรมการ   Array
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20149 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20131 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560)
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1192 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน