Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะดำเนินการรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560  (ตามรอบระยะที่ระบุในใบสมัคร)   

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-807-9555-63 ต่อ 0, 101, 109

 


มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1798 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน