รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะดำเนินการรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560  (ตามรอบระยะที่ระบุในใบสมัคร)   

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-807-9555-63 ต่อ 0, 101, 109

 จำนวนผู้อ่าน 1925 ครั้ง

Keep