Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายโอภาส เชื่อมวราศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ป.6/7

ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจะเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 614 ครั้ง

Keep