รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)


ฝ่ายธุรการ-การเงิน : รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25

ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018

เส้นทาง  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา

พักโรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2561

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร                                       

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-8079555-63 ต่อ 101, 109

รับจำนวน 150 ทีมจำนวนผู้อ่าน 718 ครั้ง

Keep