ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559


ขอแสดงความยินดีกับ

มิสนงนุช  เอกตระกูล

 

                   

 

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 595 ครั้ง

Keep