VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560


ขอเชิญชม VDO พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep