VDO กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย


ขอเชิญชม VDO กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย คณะนักเรียนจากโรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร
จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep