VDO พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560


ขอเชิญชม VDO พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคาร Golden Jubilee
จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep